دل نوشته های شما

نرم نرمک جنگ نرم

صدای گلوله به گوش نمیرسد و همه جا آرام است و دشمن و لشکر مدافعین ما در مرزها روبه روی هم قرارندارند .و درکنج خانه های خود زمستان گرم و تابستان سردرا برای خود وخانواده فراهم کردیم و زندگی میکنیم
اما به ناگاه متوجه میشویم که درکلبه ی خوشبختی ما بعض چیزها سرجای خودنیستند ، صدای اذان خواب نازمان را اذیت میکند و روزه برای پوست وجسم فرزندمان ضرردارد ، ازبعضی مراسمات ملی ومذهبی با نیشخند یادمیکنیم و برای ولنتاین وکریسمس مهیا میشویم
محرم وصفرمیگذرند واز ماه های انسان ساز ما فقط درپی انتقادازنذری و عزاداریها بودیم و این وسط با لایک کردن مطالبمون توسط فالوورهامون احساس قدرت میکنیم ولذت وصف ناپذیری به ما دست میدهد و ادعای بزرگی و حق به جانبی میکنیم
زمان میگذرد و ودرمیانه ی عمرنه چندان باقیمانده با یه تلنگر متوجه میشوم ازخودم نمرود وفرعون ساختم که دربرابر خداوند واحکامش قدعلم کرده و این محصول جنگ نرمی بود که بدون گلوله و خشونت وارد زندگیم شده بود

به راستی چرا به تسخیر رسانه وجادوی آن دقت نمیکنیم و چرا بی تفاوتیم ؟؟؟

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  چشم ها مگر فریاد می زنند؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا