دل نوشته های شما

هیچکس به یکباره پیر نمی شود

هیچ کس به یکباره پیر نمی شود
افسرده نمی شود
بی خیال نمی شود
هیچ کس یکباره خسته نمی شود
تغییر نمی کند…
دور نمی شود و فاصله نمی گیرد…
زندگی آروم آروم رنگ می بازد
و تکرار خستگی ها و شکستگی ها
پاورچین پاورچین و موذیانه در وجود نازنین نازنینان نفوذ می کند…!

مراقب لحظه لحظه ی دلخوشی ها
دلگرمی ها و بودن
آدم های مهم زندگیمون باشیم…
مثل مادر…💚❤️

✍️دل نوشته های من غریب
🎙خانم مینو سلیمی
کد اشتراک:81214

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا