سبک زندگی پیامبر و اهل بیت

وظایف کارگر و کارفرما در سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام

کارگران و کارفرمایان

برتری کارگران

بر پایه روایتی حضرت عیسی خطاب به حواریان خود فرمود برتر از شما حواریان کسی است که با دست خود کار میکند و از دستاورد کسبش می خورد.

 هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه و آله از جنگ تبوک بازگشت، سعد انصاری به استقبال آن حضرت شتافت. پیامبر با او مصافحه کرد و چون زبری و خشنی دستهای او را احساس کرد از کارگر انصاری پرسید چرا دستهایت این چنین کوفته و خشن است؟ سعد :گفت ای رسول خدا ! با بیل و طناب کار میکنم و هزینه زندگی خانواده ام را تأمین میکنم پیامبر دست او را بوسید و فرمود: این دستی است که آتش جهنم به آن نخواهد رسید.

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله : فرمود پاکیزه ترین درآمد کار با دست است؟

گزینش کارمندان

امیر مؤمنان سلام الله علیه در عهدنامۀ خویش به مالک اشتر درباره گزینش کارمندان و همکاران مینویسد در استخدام کارمندان و کارگزاران نظر کن آنها را با آزمودن به کار بگیر و دلبخواهی و بی ضابطه استخدامشان نکن زیرا این دو روش، مجموعه ای از خیانت و ظلم را به همراه دارد.

وظایف کارفرمایان

کارفرما با محاسبه شرایط کاری و جلب رضایت کارگر دو وظیفه دارد:

 تعیین مزد: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: هرگاه خواستید کارگری را به کار بگیرید مزدش را به او بگویید.

پرداخت به موقع مزد: پیامبر  صلی‌الله‌علیه‌وآله :فرمود دستمزد کارگر را پیش از خشکیدن عرق او بپردازید.

آثار ظلم به کارگر

نپرداختن تمام حقوق کارگر یا بخشی از آن یا نپرداختن به موقع آن ظلم به

  امانت داری در سیره پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام

کارگر شمرده میشود و در روایات، تعبیرهایی هشدار دهنده درباره آن آمده است:مانند؛

گناه بزرگ است: پیامبر  صلی الله عليه و آله فرمود ستم به کارگران در پرداختن کارمزد از گناهان بزرگ است.

موجب عدم آمرزش گناهان است؛ رسول خدا  صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: خدا بخشاینده همۀ گناهان است مگر گناه بدعتگذار در دین غاصب مزد کارگر و آن که آزادی را به بردگی بفروشد.

موجب استحقاق لعنت: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی باد که مزد کارگری را نپردازد خدا در روز قیامت از او هیچ مال و معادلی را نمی پذیرد.

موجب محرومیت از بوی بهشت: در حدیثی آمده است هر کس به ستم مزد اجیری را نپردازد خدا اعمالش را باطل کرده بوی بهشت را بر وی حرام میکند البته کسی که از بوی بهشت محروم باشد از خود بهشت حتماً بی بهره خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا