دل نوشته های شما

کرامت زن

مدتها بود شعارزن ، زندگی، آزادی مطرح میشدو دختران وزنان ما حس میکردند واقعا حق وحقوقی دارند که فقط با سردادن این شعار به آن میرسند
درپی آن اعتصابات سراسری درروزهای ۱۴و۱۵و۱۶ رو مطرح میکردند و عده ایی به آن جامه ی عمل میپوشاندند .درهمین روزها به کوچه وخیابان شهرمان رفتیم و با دختران ومادران حرف زدیم و باهم جلسات گفتگویی گذاشتیم و شدیم یک هیئت .( هیئت سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی کهگیلویه)
هیئتی که مسائل ومشکلاتش را باید درون خانه خودحل کند نه بارهبری زنانی خارج از گودکه تمام هنرشان ضدیت با سبک زندگی اسلامی است ؛ درکنارهم ماندیم وفعالیت کردیم و امروز این حماسه حضور نتیجه ی آن باهم بودن و روشنگری است
امروزدرگلزارمطهرشهدا درسالگردشهادت حاج قاسم با شعارزن ، زندگی ، آگاهی به میدان آمدیم وقصدداریم در مسیر فاطمی گام برداریم و اززمینه سازان ظهورباشیم و این چنین ،کرامت واقعی زن را برای جهانیان به نمایش بگذاریم

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  یادش بخیر! قبل ترها چه روزگاری داشتیم…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا