دل نوشته های شما

کمی تامل

💥جاه و مقام درگذرلحظه ها گم میشوند وآنچه درخاطر وخاطره ها میماند، کاری است که انجام دادیم .

💠 هنری که خلق کردیم ولبخندی که برلبِ غمگینی نشاندیم

🌺 اثر حالِ خوب ساختن ،ماندگاراست
پس درپی کارخوب کردن و حالِ خوب ساختن باشیم ؛ تا خدمتی به خلقی کرده باشیم که شاید به دعایش به سعادت برسیم

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  یادش بخیر! قبل ترها چه روزگاری داشتیم…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا