دل نوشته های شما

کمی حوصله

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

دیدین یه جاهایی زیباترین ولطیف ترین گلها در کنار تعداد زیادی خار قرارگرفته ؛تعداد خارها زیاده، ولی جذابیت و درخشش این گلها مانع از دیدن اون خارها میشه . زندگی ما حکایت همین گل وخارها رو داره . صبوری کنیم و به رشد خودمون کمک کنیم ؛ خواهیم دید که جوانه میزنیم وشکوفا میشویم
پس، از تمام سختیها براخودمون نردبان موفقیت بسازیم . غمها ودردها و رنجها درگذرن ومیگذرن مهم اینه این وسط ما زندگی کنیم .باتمام انرژی

  احترام به دیگران یعنی احترام به خود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا