دل نوشته های شما

گاهی برای دلم

گاهی حس میکنم ثروتمندترین فرد دنیا هستم ؛ وقدرتمندترین آن

ثروتمندم چون جهانی راخلق کردند برایم تا ببینم ولذت ببرم و به تماشای زیباییهایش ، غم ازدل بزدایم و به خودبگویم که عمرغم کوتاه است وآنچه مرازآن میرهاند نوع نگاه من است به آن

قویترینم زیرا ، خالقی حمایتم میکند که نظیروشریکی ندارد و مرا جانشین خودساخت با آنکه با تمام ضعف وکمبودهایم آشنابود ولی به من وقدرتم ایمان داشت

پس نوع نگاه من به خودم هست که ، مرا درزمره ی گروه ثروتمندان وقدرتمندان قرارمیدهد یا آنها که دچار پوچی گشتند ‌.انتخاب با من است

🎙از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  آداب ورسوم عید نوروز در استان سرسبز و کرد نشین کرمانشاه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا