دل نوشته های شما

یلدا

یلدا بهانه ای است برای دیدن بیشتر هم
برای درک لحظات ناب مهرورزی ، این شب همه خانواده دورهم جمع میشیم تا با گرمای حضورمان در کنار بزرگترهای خود،ِ شمع روشن شمعدونی دل هم باشیم و درگرماگرم لحظات سبزحضورمان، یاقوت لبهایمان خندان شود.

یلدا زیباترین بهانه ی گرمی است برای شروع فصلی سرد که به بهاری سبزختم میشود ؛دعا میکنم شبی که این چنین زیبا شروع میشود وخاتمه ی سبزی دارد ، براتون ادامه دارباشه وهمای سعادت بر شانه ی زندگی سبزتون منزل بگیره و همیشه احساس خوشبختی کنین
این شب درکنارهم وبرای هم دعا کنیم .دعا کنیم کانون خانواده هامون همیشه گرم وپررونق باشه و فاصله ها کم و روابط عمیقترشود

شبتون ستاره بارون و عمرتون باعزت ولبتون همیشه خندون

از خانم راضیه فاضل فر
کد اشتراک ۹۱۰۵۳

  یادش بخیر! قبل ترها چه روزگاری داشتیم…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا