شعر و ادبیات

شاهانه ماجراي گناه گدا بگو

اي پيک راستان خبر يار ما بگو

احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

ما محرمان خلوت انسيم غم مخور

با يار آشنا سخن آشنا بگو

برهم چو مي زد آن سر زلفين مشکبار

با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو

هر کس که گفت خاک در دوست توتياست

گو اين سخن معاينه در چشم ما بگو

آن کس که منع ما ز خرابات مي کند

گو در حضور پير من اين ماجرا بگو

گر ديگرت بر آن در دولت گذر بود

بعد از اداي خدمت و عرض دعا بگو

هر چند ما بديم تو ما را بدان مگير

شاهانه ماجراي گناه گدا بگو

بر اين فقير نامه آن محتشم بخوان

با اين گدا حکايت آن پادشا بگو

جان ها ز دام زلف چو بر خاک مي فشاند

بر آن غريب ما چه گذشت اي صبا بگو

جان پرور است قصه ارباب معرفت

رمزي برو بپرس و حديثي بيا بگو

حافظ گرت به مجلس او راه مي دهند

مي نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو

« غزلیات حافظ»

غزل شماره ۴۱۵

  آمد بهار جان ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا